Bed and Breakfast Waddeneilanden

Bed and Breakfast Wadden (eilanden)
Op de
Wadden (eilanden) zijn diverse Bed and Breakfast te vinden.

Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog, waddeneilanden met  elk hun eigen schoonheid en bezienswaardigheden. U kunt alle eilanden ‘waddenhoppend’ een voor een aandoen. Op deze waddeneilanden vindt u rust en ruimte, strand, duinen, een prachtige bloemen- en dierenwereld, Hollandse luchten en kilometers verre vergezichten over de Noordzee en Waddenzee. Zoek een Bed and Breakfast en geniet van al dit moois.
 

 

Bed and Breakfast op een van de waddeneilanden. Met de wadden wordt meestal het waddengebied bedoeld tussen de vaste kust van Nederland, Duitsland en Denemarken aan de ene en de Waddeneilanden aan de andere kant. De Waddenzee dus.

Uw Bed and Breakfast op deze plek? Foto's of tekst.
Prijs € 45,00 per jaar ex btw.
info@010webvertising.nl

Uitrusten in uw Bed and Breakfast en dan .... Wadlopen
Wat is een mooiere manier om te genieten van de natuur in het Waddengebied dan te wadlopen? Lekker door het slik banjeren op weg naar een eiland....
Het is gevaarlijk om op eigen houtje te gaan wadlopen, maar er zijn zes organisaties die zich bezighouden met wadlopen. Zij bieden allerlei wadlooptochten aan die variëren in lengte, duur en zwaarte.

B&B Vlieland
B&B Terschelling
B&B Schiermonnikoog
B&B Texel
B&B Ameland


Ontstaan van het Waddengebied

Voor het ontstaan van het waddengebied moeten we terug naar de laatste ijstijd. Door de enorme oppervlakten landijs die het water vasthielden, was de zeespiegel veel lager dan tegenwoordig. Ongeveer 6.000 à 7.000 jaar geleden lag de zeespiegel nog ruim 3 meter lager dan tegenwoordig. De kustlijn van Noord-Nederland lag tientallen kilometers ten noorden van de huidige waddeneilanden. Langzaam en schoksgewijs steeg de zeespiegel echter. De waddeneilanden vormden een aaneengesloten strandwal. Uiteindelijk brak deze op verschillende plekken door. Het achterliggende veengebied stroomde vol met zout water: de huidige Waddenzee was geboren.

Het Waddengebied bestaat uit een ondiep, gedeeltelijk afgesloten deel van de Noordzee, de Waddenzee, begrensd door kwelders en een reeks duineilanden, de waddeneilanden. De Waddenzee maakt deel uit van het grootste getijdengebied in Europa dat zich uitstrekt van Den Helder tot het Deense Esbjerg, een gebied met uitgestrekte slikken, zandbanken en geulen. Het grootste deel van de Waddenzee en van de onbewoonde eilanden zijn natuurreservaten krachtens de Natuurbeschermingswet en de PKB Waddenzee. Bron: http://www.kustgids.nl/waddenzee/index.html


Wereld tussen eb en vloed
Tussen Den Helder en het Deense Esbjerg strekt zich een natuurgebied uit dat zijn gelijke in de wereld niet kent. Het wad is een wereld op zich, een wereld met twee gezichten waar om de beurt eb en vloed, zand en water heersen. Als parels aan een snoer beschermen zo’n vijftig eilanden en eilandjes de ondiepe Waddenzee. Het snoer begint met de vijf Nederlandse waddeneilanden, parels met elk een eigen karakter. Vijf eilanden, dat betekent vijf keer genieten!

De Waddenzee bruist van het leven. Twee keer per dag voert de vloedstroom slib- en planktonrijk water uit de Noordzee aan, waarvan een groot deel op de zandplaten bezinkt. Daarnaast wordt het ondiepe water van de Waddenzee in de zomer snel opgewarmd. Algen en wieren krijgen daardoor de kans om snel te groeien. Zij vormen de basis van de enorme voedselrijkdom waaraan de bewoners van de Waddenzee, talloos veel vissen, vogels en zeehonden, zich tegoed doen.

Net zoals de Waddenzee bruisen ook de vijf Waddeneilanden van het leven. De natuur leeft er volop, maar er is ook de levendigheid van cultuur, sport en gezellige terrasjes. Op alle eilanden vindt u rust en ruimte, strand en duinen, een prachtige bloemen- en dierenwereld, hoge luchten en kilometers verre vergezichten over de Noord- en Waddenzee. Maar daarnaast hebben Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog elk hun eigen bijzonderheden en bezienswaardigheden. En kunt u niet kiezen welke u het liefste bezoekt? Dankzij goede bootverbindingen kunt u alle eilanden ‘waddenhoppend’ een voor een aandoen.
Bron; vvv.nl


Schiermonnikoog, onmetelijk natuurkunstwerk
Schiermonnikoog mag dan het kleinste Nederlandse Waddeneiland zijn, het is groots wat betreft haar natuur. Dit wordt onderstreept door het feit dat het eiland door de Nederlandse bevolking een tijdje terug in een groot, landelijk tv-programma is uitgeroepen tot 'Mooiste plek van Nederland'. Bovendien is er de status van Nationaal Park die geldt voor het hele eiland. Schiermonnikoog heeft overigens het breedste strand van Europa. Een onmetelijke zandvlakte waar uw hart sneller van gaat kloppen als u van rust en ruimte houdt. Verwacht op Schiermonnikoog geen grootschalig vermaak. Integendeel, het unieke van dit eiland ligt in het ongeschonden karakter en de uitgestrekte natuurpracht. Het eiland is één groot kunstwerk, gesigneerd door Moeder Natuur.

 

010 webdesign

Bed and Breakfast op de Wadden (eilanden) is een onderdeel van Bed and Breakfast - Start .nl
Overige Bed and Breakfast in Nederland  *  Bed and Breakfast aan de Zeeuwse kust